Lizino prvni slovo online dating

Rated 3.95/5 based on 912 customer reviews

Viděli jsme spoustu letadel, také piloty a letušky.

Protože se zajímám o hasiče, hodně se mi líbilo u letištních hasičů, kde nám paní průvodkyně vyprávěla o velice drahých a nejlepších hasičských autech. třída Předposlední červencový týden jsme vyrazili do Prahy na exkurzi. ročníku zúčastnili exkurze do Muzea a výrobního závodu Škoda v Mladé Boleslavi.

Ve druhé části pak jednotlivé třídy měly za úkol sestavit vlastní prezentaci a předvést ji ostatním spolužákům.

Ukázalo se, že téma zaujalo jak žáky, tak učitelky. se dozvíme, jak se práce žákům povedla při veřejném představení. října 2013 jsme se s devátou třídou a kolegyní Mgr. Úpice, tradičního výrobce vah, vážících zařízení v našem regionu. 2013 jsme se vydali na další exkurzi, která je součástí projektu Nové technologie ve výuce financované z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vše nám trpělivě vysvětlovaly a ukazovaly dvě česky mluvící průvodkyně.

Kromě nevšedních zážitků jsme si mohli odnést i samolepku se „svojí DNA“ či laserem z papíru vypálené vlastnoruční návrhy.

Viděli jsme letadla, která odlétala i přilétala, největší směřovalo do New Yorku. Na Vyšehradě se mi docela líbilo, ale potom jsme se dostali na letiště a to bylo fantastické!Všichni se s nadšením vrhli do tvoření, a proto byl ještě i celý pátek věnován přípravě, při které si žáci vyzkoušeli v praxi použití programu Power Point nebo Smart Notebook. Jitkou Fendrychovou vydali do nedaleké Úpice, kde nás během vzdělávací exkurze čekala dvě zajímavá zastavení. Nahlédnutí do výrobního procesu a přiblížení si některých z technických profesí by mělo také žákům přispět k reálnému životnímu pohledu při jejich volbě povolání. Stanislavu Mílovi a jeho zástupci, panu Jiřímu Švihálkovi za vstřícný přístup. Naše první kroky zamířily do Leteckého muzea Kbely, kde jsme si důkladně prohlédli dopravní i vojenská letadla od počátků létání až po současnost a mohli porovnávat s našimi předchozími poznatky jednak z Národního technického muzea a jednak z prohlídky Letiště Václava Havla, které jsme navštívili v loňském roce.Děkuji též manželům Sávovým za ochotnou spolupráci při zprostředkování této exkurze. Zde jsme se dočkali rovněž přívětivého přijetí a pracovník muzea, který nás provázel, podal našim žákům odborný a zároveň srozumitelný i poutavý výklad. Exkurze proběhla velmi zdařile a je pochopitelné, že žáci pozitivněji hodnotili návštěvu muzea, protože práce jim nepřipadala tolik zábavná… Nyní jsme v několika hangárech viděli převážně stará vojenská letadla, venku pak helikoptéry a proudová letadla.Někteří pro své spolužáky připravovali 2 výstavy o vývoji školních pomůcek a učebnic nebo fotografickou výstavu, která mapovala exkurze, jiní zpracovávali dotazníky na téma počítačové gramotnosti a vybavení, další vyráběli zajímavé prezentace o nových technologiích či stavěli a programovali legoroboty. dubna 2014 žáci znovu zažili projektový den – tentokrát zaměřený na robotiku a na ukázky praktického použití robotů.Velmi se líbilo i stanoviště, kde si děti vyzkoušely, jak si můžou hrát s X Boxem nebo přednáška o moderních zařízeních např. Všem, kteří zajímavé vyučování pro žáky připravili, moc děkuji. První část dne souvisela s budoucí volbou povolání žáků.

Leave a Reply